Riihikosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry

Riihikosken koulun vanhempainyhdistys toimii Riihikosken yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Pöytyä.

Riihikosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Yhdistys tukee koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia. Yhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina.

Vanhempainyhdistys järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhdistys myös pitää yhteyttä koulun toimijoihin sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa. Vanhempainyhdistys voi tukea toiminnallisesti ja /tai taloudellisesti koulua, oppilaskuntaa sekä oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.